Професори

Павличенко Артем Володимирович

Еколог, доктор технічних наук з 2017 р., професор з 2019 р., завідувач кафедри екології та ТЗНС з 2017 р.
Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 703,
тел.: (056)756-00-16
E-mail: pavlichenko.a.v@nmu.one

Риженко Сергій Анатолійович

– професор (за сумісництвом).

Колесник Валерій Євгенович

Гірничий інженер-електрик, доктор технічних наук з 2003 р., професор кафедри екології та ТЗНС з 2005 р.
Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705
тел.: (056)7540016
E-mail: kolesnikve@yahoo.com

Ковров Олександр Станіславович

Біохімік, доктор технічних наук з 2019 р., професор кафедри екології та ТЗНС з 2016 р.
Контакти: ппр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,
тел.: (056)7540016
E-mail: kovrov.o.s@nmu.one

Доценти

Клімкіна Ірина Іванівна

Біолог, кандидат біологічних наук, доцент.
Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 704,
тел.: (056)7540016
E-mail: irina_klimkina@ukr.net

Борисовська Олена Олександрівна

Еколог, кандидат технічних наук з 2010 р., доцент
Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705,
тел.: (056)3730814
E-mail: olenaborysovska@gmail.com

Юрченко Аннета Анатоліївна

Гірничий інженер, кандидат технічних наук, доцент
Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 704,
тел.: (056)7540016

Клімкіна Ірина Іванівна

Еколог, кандидат технічних наук, доцент.
Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 704,
тел.: (056)7540016
E-mail: mig22_79@mail.ru

Кулікова Дар’я Володимирівна

Еколог, кандидат технічних наук, доцент
Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,
тел.: (056)7540016
E-mail: kulikova1979@rambler.ru

Бучавий Юрій Володимирович

Еколог, кандидат біологічних наук, доцент.
Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,
тел.: (056)7540016
E-mail: yurique@3g.ua

Старші викладачі та асистенти

Рудченко Андрій Геннадійович

Старший викладач.
Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,
тел.: (056)7540016

Кошка Дмитро Олександрович

Старший викладач.
Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705,
тел.: (056)7540016

Федотов Вячеслав Вікторович

Завідувач лабораторії, асистент (за сумісництвом).
Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705,
тел.: (056)7540016

Ґрунтова Валентина Юріївна

Старший лаборант, асистент (за сумісництвом)
Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705,
тел.: (056)7540016
E-mail: valentina_grun@ukr.net

Розклад

Куратор зобов’язаний:

· сприяти створенню в студентській групі здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками університету;

· допомагати активу групи у формуванні студентського колективу, виробленні позитивних ціннісних орієнтацій у студентів, спрямованих на здобуття знань, підвищення свого загального культурного рівня, ведення здорового способу життя тощо;

· проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовувати стан їх дисципліни та навчання, умови проживання, піклуватися та надавати можливу допомогу студентам у вирішенні тих проблем, які залежать від університету;

· встановлювати та підтримувати зв’язки з батьками студентів. Своєчасно їх інформувати про стан академічної успішності та проблеми, що можуть виникнути у студентському житті їх дітей і вирішення яких потребуватиме допомоги батьків;

· проводити заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами ректорату, деканату та власним планом;

· складати плани культурно-виховної роботи в закріпленій студентській групі і звіти про їх виконання;

· регулярно вести журнал куратора;

· допомагати студентам у виборі навчальних дисциплін вибіркового циклу;

· надавати студентам допомогу в підборі місць розподілу та працевлаштування;

· дотримуватися конфіденційності в індивідуальній роботі з підопічними студентами та не розповсюджувати інформацію, що особисто їх стосується.

Куратор має право:

· висувати найкращих студентів групи за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі до нагороджень та різних форм заохочень;

· виступати перед адміністрацією про застосування встановлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення трудової, навчальної дисципліни, громадського порядку тощо;

· брати участь в оцінці організаторських здібностей підопічних студентів, виконання ними громадських доручень;

· захищати підопічних студентів, коли до них застосовуються несправедливо завищені міри стягнення. Відрахування студентів з університету з усіх причин робиться тільки після погодження з куратором;

· брати участь у вирішенні питань призначення стипендій, поселення у гуртожитки студентів закріпленої групи