Спеціальність 101 Екологія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101 «ЕКОЛОГІЯ» (Галузь знань — 10 «Природничі науки»)

Освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовища

Вступ на основі ЗНО з дисциплін:

1. Українська мова та література;

2. Біологія;

3. Хімія (або географія)

ФАХОВА КАФЕДРА

Екології та технологій захисту навколишнього середовища

ОБ`ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ

Структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування; охорона і раціональне використання природних ресурсів, природно-заповідна справа; громадська екологічна діяльність; екологічне виховання та освіта.

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

організація та реалізація заходів з оцінки стану довкілля, мінімізації антропогенного впливу на навколишнє середовище, оптимізації природокористування; здійснення науково-педагогічної діяльності в галузі екологічної освіти; виконання проектів екологічного спрямування; розроблення технічної документації для отримання дозволів за видами природокористування.

КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ

бакалавр – організатор природокористування;

магістр – еколог, викладач вищого навчального закладу.

ПОСАДИ ФАХІВЦІВ

Організатор/інженер з природокористування, еколог/головний еколог, інспектор з охорони природи, державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду, екологічний аудитор, працівник правоохоронних та митних органів з питань екологічної діяльності та безпеки й ін.

Працевлаштування: приватні, державні та комунальні підприємства, структурні підрозділи Міністерства екології та природних ресурсів, департаменти екології органів місцевого самоврядування, науково-дослідні установи та організації, вищі навчальні заклади, екологічні громадські організації.

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ

обґрунтування систем управління природоохоронною діяльністю на підприємствах різних галузей економіки; розробка та реалізація природоохоронних та ресурсозберігаючих програм; проведення екологічної експертизи проектів, технологій, устаткування підприємства; оцінка та попередження екологічних та техногенних ризиків виробничої діяльності; розробка заходів щодо запобігання забруднення навколишнього середовища; координація дій громадських природоохоронних організацій.